Gratis mat och snacks
Poesiuppträdanden
Skolvalsresultat
Tävling med pris

9:e September
Från kl 17:00 – 21:30
Fryshuset Foaje
Mårtendalsgatan 2-8