Eleverna i Bild och form åk 2 och Text och form åk 2 har arbetat med ett gemensamt projekt.

Skulpturmonolog är avbildningar av personer, kända, okända, ökända. De presenteras i form av porträtt i lera tillsammans med en inre monolog beskriven i text och ljud. Verken diskuterar vilka som får synas i vår bildvärld, representation.

Projektet perspektiverar vilka som ges röst och hur.

Besök utställningen här: https://sites.google.com/fryshuset.se/skulpturmonolog