Vad är dina spontana känslor inför skolvalet?

– Jag har en bild av Fryshuset som en vänsterskola och skolvalet kan bekräfta eller motbevisa mina fördomar. Därför hoppas jag alla tar skolvalet på allvar.

Hur håller du dig uppdaterad om den politiska situationen i Sverige?

– Min främsta informationskälla är nyhetsmedier som debatter och artiklar men även diskussioner med mitt sociala nätverk.

Enligt Sveriges radio är invandring och flyktingpolitik en av de viktigaste valfrågorna för svenska folket, ser det även ut så för dig?

– Ja, det är definitivt en av de viktigaste valfrågorna. Eftersom det rör mig och min omgivning. Om ett högerextremt parti som Sverigedemokraterna får sin vilja igenom angående flyktingpolitiken kan det leda till större samhällsproblem för majoriteten av befolkning. Eftersom deras värderingar angående arbetarklassen och HBTQ personer är tydliga och extrema.