Den 28 mars var det dags för Fryshusets gymnasiums årliga skolkonferens. Elever och lärare från alla enheter och skolledningen möttes på konferensstället Solliden på Skansen.

Det viktigaste som det pratades om var Frys-husets gymnasiums likabehandlingsplan, i den står det hur alla på skolan ska behandlas. Det är att respektera alla och följa värdegrunden, ingen ska behandlas illa. Skolledningen vill att elever ska vara delaktiga i skolans utveckling av likabehandlingsplanen. Vi kollade igenom den tillsammans och lite ändrades. Efter ändringarna bestämdes det att detta var den nya likabehandlingsplanen på skolan.

Sedan pratade vi om ordningsreglerna och hur en ska vara i klassrummet. Om en person ska använda mobiltelefonen ska den användas på ett sätt som har med skolarbetet att göra. Vi pratade om att det är viktigt att närvara på lektionerna och göra rätt saker på lektionerna. Om en är frånvarande eller inte deltar på lektionerna ska det rapporteras till vårdnadshavare.

Arbetslagen ska ordna aktiviteter i början av läsåret så elever lär känna varandra. Så att eleverna känner gemenskap, respekt för olikheter
och ödmjukhet för varandra. Det är viktigt med trygghet och samarbetsförmåga mellan eleverna.

Vi pratade om att många elever tycker att det är stressigt med prov och önskade att lärare skulle ha uppgifter istället för prov. Skolledningen vill att eleverna är med och påverkar skolans utveckling. Det gör eleverna bäst genom att säga vad de tycker på klassråden och enhetsråden.