Jag såg precis filmen Kapernaum och mitt hjärta är upprivet! Det som detta barn får uppleva är emot alla grundpelare i de mänskliga fri- och rättigheterna. Även papperslösa är människor!

För det första, var är rättigheterna när huvudpersonen Zain är dömd till ett papperslöst liv? Hans fattiga föräldrar har inte råd med betalningen till folkbokföringen vilket betyder att Zain och hans syskon lagligt inte finns, de är spöken utan sjukvård, skola och rättigheter. Enligt artikel 1, från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, är alla människor födda fria och lika i värde och rättigheter. Hur kan det finnas ett system där barn kan tillåtas vara papperslösa och se sig själva som ohyra? 

För det andra, var är rättigheterna när Zain blir misshandlad och bestraffad? Enligt artikel 5 får ingen utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. För Zain och de andra gatubarnen är förnedrande behandling vardagsmat. Många kanske menar att man lär sig av fysisk bestraffning, men våld föder våld och det är ingen bra grund för ett fungerande samhälle. 

För det tredje, var är rättigheterna när Zains 11 åriga syster Sahar blir nekad sjukvård när hon är döende i barnsäng? Enligt artikel 3 har var och en rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Hon har varken rätt till sitt eget liv eller sin frihet när hon blir bortgift och hon har inte heller rätt till personlig säkerhet när hon avlider utanför sjukhusets dörrar.

Avslutningsvis förtjänar ingen att bli så dåligt behandlad eftersom vi alla är människor med känslor, även de papperslösa!

 


Alla elever på Fryshuset Gymnasium går varje år på skolbio. I år såg elverna filmen Kapernaum. Efter filmvisning arbetar alla elever med filmen utifrån skolans värdegrund