Vill partierna ha mer eller mindre betyg? Vill de avskaffa det fria skolvalet eller vill de ge oss fler valmöjligheter? Vill de satsa på lärare eller på att digitalisera skolan? Vad vill partierna göra som rör dig och din skolgång?

Det har nyligen varit riksdagsval. Mycket har handlat om integration, miljö och jämställdhet. Ett ämne som hamnat lite i skymundan är utbildning och skolpolitik.

Hälsa i skolan

Miljöpartiet vill satsa på att bygga ut elevhälsan, med såväl kuratorer som skolläkare. Vänsterpartiet vill prioritera en ekologisk och vegetarisk skolmat, med motiveringen att det gynnar både klimatet och elevernas hälsa. Även lärarnas hälsa tas upp av flera partier. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill anställa fler lärarassistenter för att avlasta lärare och i längden minska stressen inom skolan.

Inkludering i skolan

Både Centerpartiet och Moderaterna vill ha att alla ska ha rätt till läxhjälp. De sistnämnda vill att den ska vara obligatorisk. Miljöpartiet vill även sträva efter att kunna erbjuda modersmålsundervisning till alla elever. Feministiskt Initiativ vill istället prioritera att ge utbildningen ett obligatoriskt hbtq-perspektiv med inslag av normkritik.

Framtidens skola – digitalisering och betyg

Flera partier vill digitalisera skolan, ett av de är Piratpartiet. En annan, lite mer udda, ide från Piratpartiet är att på sikt avskaffa betyg. Deras motsats är Liberalerna som vill införa betyg redan i fyran samt förbjuda mobiler på lektionstid.