Hur kommer det sig att du går teater på fryshuset?

Jag har alltid spelat teater sen jag var liten och tycker det är väldigt kul. Jag hade hört väldigt bra om fryshuset och ville gärna gå på den skolan.

Vad får du lära dig på teatern?

Jag får lära mig hur man får hantera rösten, vi har en röstlärare som i har en gång i veckan. Jag får lära mig om fysisk gestaltning alltså hur man rör kroppen för att framförs olika känslor (kroppen och ansiktet). Också hur man samspelar med andra i gruppen och mimteater. Vi får även göra mycket improvisationsövningar och avslappningsövningar som yoga och meditation då det är viktigt att ha kontroll över kroppen när man spelar teater.

Hur är lärarna på teaterlinjen? har de nå speciella tekniker?

Dom har olika personligheter, vissa är väldigt accepterande och har respekt för om man inte orkar göra något särskilt eller tycker det är lite jobbigt. Och vissa tycker att man måste vara med på allt. Dom är väldigt noga med att inget sätt är fel att spela på. De är bra på att hjälpa till om det är något man tycker är svårt.

Vad tycker du allmänt om fryshusets skola och verksamhet?

Jag tycker den är väldigt viktigt då alla får en chans att jobba och gå i skolan även om man har svårt för vissa saker. och jag tycker man märker på lärarna att de är anpassade för att hjälpa om man har lite svårt att klara av skolsystemet.

Skulle du rekommendera fryshuset till kommande ettor?

Ja verkligen, jag gillar denna skola jättemycket tack vare lärarna, upplägget och eleverna.