Fryshusets gymnasium har tagit ett beslut om att ta bort skolkatalogen. Jag har tagit kontakt med elever som protesterat mot detta och frågat skolans rektor Gunnar Holm om hans argument för beslutet.

 

Daisy och Ronja, elever i tvåan på Fryshuset, är starkt emot beslutet och har tillsammans startat en namninsamling för att visa för skolledningen hur många som faktiskt vill ta skolfoto och få hem en skolkatalog.

För dem känns det viktigt att ta skolfoto eftersom det är viktigt att kunna se tillbaka på sin klass och hur man såg ut åren man gick i skolan. De tycker även att det känns väldigt viktigt att ha en skolkatalog som trygghet ifall något skulle hända på skolan och man var tvungen att peka ut vem som gjorde det.

Daisy berättar att hon ville protestera över beslutet och kom då på idén att skapa en namninsamling. Det är enklare att lämna in en namnlista än att själv gå fram till skolledning med en åsikt, det är alltid bättre om man är många som visar sin åsikt tillsammans.

Namnlistan är under process och de har både gått in i klassrum och bett om namn men också satt upp en lista i receptionen. Planen är att få in så många namn som möjligt och sedan göra en statistik över listan och visa hur många som faktiskt vill ha en skolkatalog.

– Det bästa som skulle kunna hända är att skolan ser våran protest och tar den på allvar och faktiskt arrangerar skolfoto till slut, så att man kan få hem en skolkatalog, säger Ronja.

Jag har även haft kontakt med Gunnar Holm skolans rektor. Jag frågade honom vad skolans argument var för att avskaffa skolfoto.

-Att arrangera skolfoto tar mycket tid och kraft från skolans övriga verksamhet. Ett skäl till att vi ändå gjort detta är för att man som skola har stor nytta av att kunna identifiera elever med hjälp av katalogen.

– Tyvärr är det väldigt många klasser där inte alla är med vid fototillfället vilket gör att katalogen då inte riktigt fyller en viktig funktion. Vi har därför istället börjat med att fota varje elev i början på läsåret som du kanske märkt. Detta gör att vi inte längre kan motivera att lägga mycket tid på fotografering för en skolkatalog, säger han

Han menar alltså att skolfoto är onödigt på Frysen då alla ändå inte är med på bilden och att det då inte fyller någon funktion att varken ta klassfoton eller tillverka en katalog.

 

Ronja och Daisy förstår rektorns argument, men anser också att det är viktigt att tänka att man inte behöver vara med i skolkatalogen i fall man inte vill. Och det finns alltid lösningar:

-Som att lägga ihop parallellklasser och fota dem tillsammans ifall det är för få, säger Daisy.

Ronja tycker att om det är för lärarnas skull som skolan tagit skolfoto innan och nu ersatt det med bilder i Schoolsoft spricker det ifall vi vill peka ut någon.

-Det går inte direkt att gå igenom varenda schoolsoft-profil i hela skolan. Då är det mycket smidigare att ha en skolkatalog där ändå majoriteten är med, och ifall någon inte är med kollar man bara på frånvarolistan och söker upp dem personen på schoolsoft, säger hon.

När namnlistan är färdig vill de lägga upp det på ett bra sätt så att alla som vill ta skolfoto tar foto och är med i katalogen och det är definitivt fler än vad skolledningen tror. Det är både en rolig grej att ta fram när man är äldre och en stor trygghet tycker de och de vill uppmuntra alla som håller med att skriva på listan i receptionen!