Känner du dig trygg när du är ute på kvällen?

Nej, eller det beror på vart jag är och om jag är själv eller inte

Alva Stener 20ESA