Hej Emma! Vem är du?
– Jag heter Emma Rudolfsson och jag är studie- och yrkesvägledare på Fryshuset gymnasium. Vi är två studie- och yrkesvägledare här och jag jobbar mot de nationella programmen. Jag har samhälle, ekonomi, handels, natur och de estetiska programmen. Det är de elever jag jobbar för och vägleder så att de vet hur de kan forma sina studier här på Fryshuset och vad det finns för olika slags möjligheter. Det är väl mitt jobb i huvudsak.

Vad är det vanligaste elever undrar när de kommer till dig?
– Det vanligaste – det känns lite svårt och svara på, det är många frågor om olika slags utbildningar, sedan är det också ganska många som undrar om man kan plocka bort kurser och byta ut dem mot annat. Många undrar över de individuella valen också. Så det är mycket om kursbyten och utbildning.

”Man behöver inte veta vad man ska bli när man går ut gymnasiet. Det är helt okej att inte veta.”

Vad är ditt bästa tips till elever som läser på gymnasiet?
– Mitt bästa tips är – TA DET LUGNT, haha. Jag träffar många elever som är stressade och pressade över att de inte vet vad de ska bli och vad de vill göra. Jag är 31 och vet fortfarande inte vad jag ska bli. Det finns väldigt många möjligheter till att skola om sig. Man behöver inte veta vad man ska bli när man går ut gymnasiet. Det är helt okej att inte veta.

Tips på en spännande utbildning eller ett yrke som elever i regel inte vet mycket om?
– Allt inom yrkeshögskolan. De flesta elever har ganska lite kunskap om yrkeshögskolan och vad det är för skolform och vad det finns för olika typer av utbildningar där. Jag tycker att yrkeshögskolan är ett kanonalternativ till universitet och högskola. Utbildningarna är kortare, man har mycket praktik och alla utbildningar är framtagna utifrån arbetsmarknadens behov och efterfrågan på arbetskraft. Så går man någon yrkeshögskole-utbildning är man i stort sett garanterad jobb. Det är få elever som känner till yrkeshögskolan så det är väl den jag tycker att elever behöver veta mer om.