Begreppet narcissism har fått sitt ursprung från den grekiska myten om Narkissos.Narkissos var en vacker ung man. Alla som såg hans skönhet blev ögonblickligen förälskade i honom. Men Narkissos avvek all kärlek som kom hans väg. Det här fick folk att be till hämndgudinnan Nemesis att Narkissos en dag skulle bli lika förälskad som andra blivit i honom, men aldrig få sin sin kärlek besvarad.

För att göra en lång historia kort förälskade han sig i sin egen spegelbild, för evigt dömd till detta straff. Till slut dog han som en konsekvens av detta och kvar stod endast en vit blomma.

Myten om Narkissos är tydligt kopplat till narcissism. En narcissistisk person är självupptagen, självgod och självcentrerad. Man har en överdriven och orealistisk självbild och man uppfattar sig själv som bättre än andra. Man ser sig själv som speciell, unik, höjd över mängden. Den grekiska myten förklarar den här självfixeringen och överdrivna självbilden när Narkissos blir kär i sin egen spegelbild.

Narkissos förälskade sig i sin egen spegelbild, vilket ledde till hans död. Kvar efter honom stod en blomma.

I tidningsartikeln “Så känner du igen en narcissist eller psykopat” (Metro 2016-25-08) beskriver Hugo Ewald och Ida Gustafsson hur en narcissistisk person fungerar. Denne skryter mycket om sig själv, överdriver sina talanger och framgångar. De sätter ofta sina egna behov framför andras och kan ha svårt att leva sig in i andras situationer för att de inte riktigt bryr sig. De bryr ju sig bara om sig själva. De har svårt att identifiera sig med andras känslor eller behov.

”Myten var inte bara relevant för tusentals år sedan. Den kommer alltid att ha betydelse.”

Narcissister är bra på teater, dvs att de kan verka mycket engagerade, sympatiska och hjälpsamma, men det sker bara i syfte att vinna poäng, egentligen är de obrydda. De agerar precis hur de känner utan en tanke på hur det kan påverka andra. Narcissister älskar att stå i centrum. Det här är ett beteende som jag tror att alla känner igen.

Narcissism kan vara grunden till den
ytlighet och sökandet efter uppmärksamhet som blir allt vanligare på sociala medier idag.

För mig är drag av narcissism tydliga idag, speciellt i sociala medier. Bekräftelse är något som mer eller mindre alla söker, på många olika sätt. Instagram är, vad jag har märkt, den vanligaste bekräftelsekällan då selfies är en stor del av instagrams flöde. Om man har stora behov av att få bekräftelse av andra och bli beundrad är det ganska logiskt att sociala medier förstärker de narcissistiska dragen.

Ungdomar i dagens samhälle är besatta av uppmärksamhet i form av likes, följare och kommentarer och de har även lärt sig att dela med sig av sina liv, vilket ger den efterlängtade känslan av godkännande. Då man delar med sig av sitt liv så mycket så bygger man upp en offentlig bild av sig själv som inte riktigt stämmer överens med verkligheten.

I narcissism ingår bristen på empati. Det rapporteras då och då om folk som blir t ex misshandlade, där förbipasserande människor varken försöker hjälpa den skadade personen eller ringer en ambulans, utan står och filmar för att sedan lägga upp på internet och få likes, kommentarer och följare.

”Det finns och har alltid funnits en mall om hur kvinnor ska se ut och vara.”

Att ungdomar upplever stor stress i att framstå som perfekta i sociala medier är väldigt uppenbart, speciellt stor stress upplevs av unga tjejer. Det finns och har alltid funnits en mall om hur kvinnor ska se ut och vara. Det här är väldigt tydligt i sociala medier, då unga kvinnor framställs som lyckade, intelligenta, glada, sexiga och vackra, men framförallt orealistiskt smala.

Folkhälsomyndigheten utförde under 2013 och 2014 en undersökning om huruvida skolbarns hälsovanor ser ut i Sverige. Resultaten visar att 40% av alla 13-åriga tjejer tycker att de är för tjocka, och 18% av dem har försökt eller försöker gå ned i vikt. Unga tjejer värderar sig själva efter utseende, vilket kan påverka kroppsuppfattningen på ett negativt sätt och även öka stressen över att se bättre ut.

Normerna över vad som ser bra ut skapar väldiga kroppskomplex. De skönhetsideal som råder på sociala medier och allmänt i samhället är mycket orealistiska och dessa orealistiskt slanka kroppar är vad som kallas för “idealkroppen”.

Enligt den grekiska
mytologin förälskar sig Naskissos i sin egen spegelbild.

Sociala medier har förändrat världen vi lever i. Det har lett till ett mer öppet samhälle där det är lätt att kommunicera med varandra. Även om stressen över sociala medier bland ungdomar är omfattande, tror jag att det är nästintill omöjligt att som ungdom stå utanför sociala medier idag, då dessa i princip är den enda vägen att kommunicera med omvärlden. Jag har aldrig träffat någon som inte använder någon slags social plattform, så som snapchat, instagram, facebook eller twitter.

Myten om Narkissos och hans snedvridna bild har fascinerat många av historiens teoretiker. Själv tycker jag att myten är väldigt intressant då den kan kopplas till oändligt många saker, som bl a narcissister i sociala medier och dess påverkan på andra människor. Myten var inte bara relevant för tusentals år sedan. Den kommer alltid att ha betydelse.