I samarbete med ArkDes och årskurs 2 på Fryshuset Gymnasium passion ES Dans gjort dansfilmer. Filmer är sinspelade i ArkDes musiearkiv.

Hej, vad gör ni här?

– Vi ska göra en solodans i samarbete med ArkDes och koppla rörelser till olika epoker i arkitekturens historia. Filmerna kommer visas i ArkDes museum runt skolstart. Men kommer även visas här på skolbloggen.

Kolla in hela projektet här:

ArkDes – Fryshuset: pedagogiskt samarbetsprojekt